Povinné ručení stále zdražuje, kdy to skončí?

nehoda

Už na konci loňského roku jsme se v novinách mohli dovídat informace o to, že nám rok 2014 přinese výrazné zdražení povinného ručení, ale málokdo tomu chtěl věřit. Teď se to stává realitou. O kolik se vlastně zdraží, co je příčinou a kdy to skončí? Na tyto otázky jsme pro vás získali odpověď.

Koho se zdražení týká?

Zásadní informací je, že se zdražení povinného ručení netýká pouze nově sjednaných smluv, ale bohužel i těch stávajících. Větší zdražení postihne hlavně řidiče, kteří častěji bourají, nebo osoby nacházející se v rizikové skupině (osoby mladší 30 let, nebo naopak starší nad 50 let – konkrétní věk se nastavuje každá pojišťovna individuálně). Zní to poněkud nefér, že?

 Proč ke zdražení dochází?

Po letech, kdy se povinné ručení drželo takříkajíc při zemi, nastává nepříjemná změna v podobě zdražení, ale není bez příčiny. Důvody jsou hned tři:

  • Nový občanský zákoník – příchod nového občanského zákoníku se totiž nevyhne ani oblasti pojištění a přináší změny týkající se náhrady škody za poškození zdraví. O 1.1.2014 totiž nahrazuje dosavadní vyhlášku, která upravovala výši náhrad za odškodnění újmy na zdraví a bolesti podle stanovených tabulek a bodových hodnocení. NOZ ale přináší změnu v podobě §2958: „Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažujícíc plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.“ Jinými slovy každý případ se bude posuzovat individuálně.
  • Hrazení paušální náhrady zásahu hasičů – od září loňského roku bylo pojišťovnám uloženo platit hasičům paušální náhradu ve výši 5.600,- Kč za každou započatou hodinu jejich zásahu. Pokud si uvědomíte, jak dlouho trvají jednotlivé zásahy, ať už spadlý strom, nebo požár, a jak často k takovým zásahům dochází, částky se mohou vyšplhat do vysokých výšek. Ale dle mého názoru je tato povinnost chvályhodná, jelikož práce hasičů je velmi nebezpečná a nemělo by se na nich šetřit. 
  • Fond zábrany škod – od 1.1.2014 byl rovněž zákonem vytvořen tzv. Fond zábrany škod, který ukládá pojišťovnám povinnost odvádět 3 % z ročního pojistného z povinného ručení do tohoto fondu. 60 % vybraných prostředků bude určeno hasičům, z toho 20 % dobrovolným hasičům, min. 15 % poputuje do rukou záchranářů a Policii ČR, dalších 15 % bude určeno k prevenci škod, tedy na projekty, které budou mít za úkol zvýšit bezpečnost na silnicích, a zbylá částka bude přerozdělena dle potřeb.

 Jakých výšek bude zdražení dosahovat?

Ke zdražení bude docházet při výročích jednotlivých smluv, některých se zvýšení tedy může dotknout už na začátku roku a některých až ve druhé polovině či na konci roku. Podle analýz České kanceláře pojistitelů a České asociace pojišťoven může dojít k nárůstu nákladů pojišťoven až do výše 3 mld. Kč. Zdražovat se tedy bude od 10 – 20%, záleží na přístupu jednotlivých pojišťoven.

Kdy to skončí?

Bohužel na tuto otázku se nám dosud nepodařilo najít věrohodnou odpověď. Vše bude záležet na tom, jaké hospodářské výsledky, resp. čistý zisk, přinese rok 2014 jednotlivým pojišťovnám. Pokud se budou vyskytovat v červených číslech, bude zdražování logicky pokračovat i v roce následujícím. Na druhou stranu nikdo nechce odradit své klienty příliš vysokými částkami a to nás může alespoň částečně uklidnit.

Neplatiči pozor!

Pokud se vám ale zdá zdražení neúnosné, doporučujeme vám, abyste raději auto či motorku prodali. Vyhnout se totiž placení povinného ručení se vám jistě nevyplatí. Pokud vás zastaví policie, hrozí vám pokuta až ve výši 40.000,- Kč, navíc budete muset zaplatit za každý den, kdy jste auto neměli pojištěné, další pokutu ve výši 20 – 300,- Kč (u osobních aut okolo 70,- Kč), čímž se můžete dostat daleko k vyšší částce, než kdybyste povinné ručení platili poctivě.

Fotografie publikována se svolením Witthaya Phonsawat / FreeDigitalPhotos.net

Autor: Jana Havlíčková

Jana Havlíčková

Komentovat

Email nebude publikován. Požadovaná pole jsou označena *

*

Scroll To Top